Inloggen


Ingelogd! Je wordt zo doorgestuurd...

Contributie

Vanaf 1 januari 2018 is de contributie als volgt opgebouwd:LET OP: de leeftijden zijn op basis van de richtlijnen die respectievelijk door de KNZB en de gemeente gehanteerd worden voor het vaststellen van de afdracht c.q. subsidie.


Meedoeregeling

ZPCM is aangesloten bij de meedoenregeling. Meedoen in Montferland heeft verschillende regelingen om mensen met weinig eigen geld en inkomen mee te laten doen. Kijk voor meer informatie op www.meedoeninmontferland.info.


Trainingen
Voor "zwemmen" en voor "waterpolo" is een uurtarief vastgesteld. Bij elke discipline wordt minimaal 2x in de week getraind. Elke training bestaat uit minimaal 45 minuten.

Al naar gelang je meer traint, betaal je meer.
Je kunt voor de extra trainingen geselecteerd worden.

Regio Oost
Om mee te doen aan de verschillende competities, moeten er startgelden voldaan worden aan de regio. Alle leden met een startvergunning betalen daarom een opslag voor de regio.
Masters zijn hiervan uitgezonderd. Zij zwemmen niet in competitieverband.

KNZB
De KNZB-contributie dient vooruit betaald te worden. De afdracht aan de KNZB gebeurt namelijk op basis van het aantal leden van het voorafgaande jaar. Het zwemseizoen loopt van  1 september t/m 31 augustus.


Duur lidmaatschap
Het lidmaatschap kan op elk moment van het jaar ingaan en loopt tot en met 31 augustus van het betreffende seizoen. Contributie is conform de statuten verschuldigd over het gehele jaar. Restitutie is in beginsel niet mogelijk.

Opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, en wel vóór 1 Augustus van het betreffende seizoen.

Vragen
Mocht je vragen hebben, mail dan naar penningmeester
@zpcm.nl.