Inloggen


Ingelogd! Je wordt zo doorgestuurd...

14-04-2017 ZPCM zoekt bestuursleden/Uitnodiging ALV 3 mei 2017
« Terug naar overzicht

Beste leden en ouders / verzorgers van leden,


Zoals jullie weten is op 12 april 2017 de ALV (algemene leden vergadering) geweest. Helaas waren hier zeer weinig leden of ouders van leden bij aanwezig.


Tijdens deze vergadering stond o.a. ook de benoeming van nieuwe bestuursleden op de agenda.  Volgens de statuten van de vereniging dient het bestuur uit minimaal 5 leden te bestaan.


Er moesten minimaal twee nieuwe bestuursleden benoemt worden. Een secretaris en een penningmeester. Tevens zijn we op zoek naar algemene bestuursleden en een bestuurslid namens de waterpoloafdeling. Als er geen secretaris en penningmeester zijn moeten, volgens de statuten de huidige bestuursleden (uitgezonderd de voorzitter) die rollen vervullen.
De huidige 2 bestuursleden hebben aangegeven deze taken niet te kunnen en willen vervullen.
Mochten er zich geen nieuwe bestuursleden aanmelden dan hebben zij aangegeven ook te zullen aftreden.


Zonder een nieuwe penningmeester en een nieuwe secretaris is er dus geen bestuur, en zonder bestuur geen vereniging.


Dit zal betekenen dat er vanaf volgend seizoen geen ZPCM meer is. Er dus niet meer gezwommen kan worden en geen waterpolo meer gespeeld kan worden.


Uiteraard willen wij dit niet zo ver laten komen.


Onze vraag is dan ook of jij degene bent die we zoeken of ken je iemand die 1 van deze taken zou willen oppakken meldt dit dan. Een bestuursvergadering vindt eens in de zes weken plaatst en als je wordt verkozen door de ALV is dat voor een termijn van 3 jaar.


Ben je geïnteresseerd in wat de precieze taakomschrijving is neem contact op met het bestuur, zij zullen je graag informeren.


O.a. om tot een nieuw voltallig bestuur (zoals gezegd minimaal 5) te komen zal er op woensdag 3 mei een nieuwe ALV gehouden worden bij Grandcafé de Snor, Molenstraat 2 te ‘s Heerenberg. Aanvang 20.00 uur.


In de bijlagen vindt u de uitnodiging voor deze extra vergadering, de gewijzigde statuten, het verslag van de vergadering van 12 april en een terugblik op het beleidsplan.

 Samen kunnen we ervoor zorgen dat dit niet het laatste seizoen van ZPCM wordt!

 Wij rekenen op uw komst.

 

Namens het bestuur wens ik u een vrolijk Pasen en verblijf ik met vriendelijke groet,

 

Leo Vos

Voorzitter
Beleidsplan terugblik 2016

Model statuten KNZB aangepast

Notulen Algemene Ledenvergadering ZPCM 12 april 2017

Uitnodiging Agenda extra ALV 3 mei 2017