Inloggen


Ingelogd! Je wordt zo doorgestuurd...

19-04-2015 Bestuurswijzigingen na ALV 2015
« Terug naar overzicht

Aan alle leden, ouder(s) en verzorger(s),

 

Op 15 april jl. heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden.

 

Zoals op de agenda te zien was, zijn Wilko Doelman en Martijn Garretsen afgetreden. Het bestuur heeft voorafgaand aan de vergadering Hennie Witjes voorgedragen als bestuurslid.

Tijdens de vergadering heeft Tim Dijkman zich kandidaat gesteld als bestuurslid.

 

Zowel Hennie als Tim zijn door de Algemene Ledenvergadering, onder luid applaus, gekozen in het bestuur.

 

Tim heeft aangeven het penningmeesterschap over te willen nemen van Martijn Garretsen. Wel gaf hij aan het prettig te vinden eerst als bestuurslid kennis te nemen van de werkzaamheden van de penningmeester. Om die reden heeft Martijn Garretsen, na zijn aftreden, zich tijdens de vergadering kandidaat gesteld als bestuurslid en is hij door de Algemene Ledenvergadering als zodanig gekozen.

 

Het bestuur heeft op grond van artikel 12  lid 2 van de statuten de functie van penningmeester toebedeeld aan Martijn Garretsen. Hij zal Tim gaan inwerken, zodat Tim in het komende jaar het penningmeesterschap van Martijn kan overnemen.


Op grond van artikel 12 lid 2 van de statuten zal het bestuur melding maken van de wisseling van de functie.


Feitelijk is de situatie niet veranderd en is Martijn Garretsen vooralsnog onze penningmeester.

 

Bestuur
Zwem- & Poloclub Montferland.