Inloggen


Ingelogd! Je wordt zo doorgestuurd...

Wedstrijdprotocol Covid ZPCM


Wedstrijdprotocol Waterpolo (versie 2. 30-09-2020)
 
1.    Inleiding
Vanaf 4 oktober worden de eerste thuiswedstrijden waterpolo weer georganiseerd door Zwem- en poloclub Montferland. Als leidraad is het “Corona wedstrijdprotocol waterpolo en waterbasketbal” van de KNZB gebruikt en overgenomen in dit protocol.

Link naar wedstrijdprotocol waterpolo:
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/waterpolo_waterbasketbal/  

Aanvullingen op dit protocol zijn door Zwem- en poloclub montferland
vetgedrukt aangegeven. Deze dient door het thuis- en gastteam (met begeleiders), de scheidsrechter, de W-officials en het thuispubliek in acht worden genomen.
 
2.    Algemeen
Als het coronavirus is geconstateerd bij een sporter, begeleiding uit een waterpoloteam of official, dan blijf je thuis. Als je coronagerelateerde klachten hebt, blijf je thuis. In geval van sporten, waar je traint met anderen en/of speelt in een team en anderen potentieel in gevaar brengt, gelden aanvullende maatregelen: 
 • Als een sporter symptomen heeft van koorts, hoest of kortademigheid, dan traint hij niet, speelt hij niet en dient hij te worden getest;
 • Als een sporter positief wordt getest op het virus: gaat hij/zij in quarantaine, het hele team waarmee wordt gesport (c.q. trainingsselectie) wordt getest op aangeven van medici/GGD. Of het hele team gaat gedurende 10 dagen in quarantaine: als ze op een afstand van minder dan 1,5m zijn geweest van de sporter gedurende 10 minuten of langer, tenzij zij op een grotere afstand dan 1,5m zijn geweest en geen symptomen hebben.
 • Als er twee of meer sporters of begeleiding van hetzelfde team positief testen op corona, dan moet het gehele team in Quarantaine gedurende 10 dagen. Geen wedstrijden en geen trainingen. De sporters van het team moeten zich laten testen op aangeven van de medici en GGD.

  We willen niet dat corona onze sport stil legt en moeten in geval van besmettingen dan ook zeer snel kunnen acteren om verspreiding in de club en het waterpolo te voorkomen. Leg dan ook te allen tijde vast wie er in de accommodatie is geweest en welke teams/trainingsgroepen met elkaar in aanraking zijn gekomen.


3.    Organisatie en procedures voorafgaand aan de wedstrijden
 • Bij binnenkomst zwembad houdt men zich aan de richtlijnen die de sportaccommodatie Laco heeft opgesteld.
 • Laco verzoekt iedereen (vanaf 13 jaar) om een mondkapje te gebruiken vanaf het betreden van Laco tot het verlaten ervan, met uitzondering in de zwemzaal. 
 • Het Thuisteam kleed zich om in de 2 grote kleedkamers. In de kleedkamers houdt men 1,5 meter afstand. (aangegeven met rood/wit lint) Na het omkleden neemt men de kleding mee in een tas in de zwemzaal. Zodat het volgende Thuisteam zich daarna kan omkleden. 
 • Het Gastteam kleed zich om in de wisselcabines. Na het omkleden neemt men de kleding mee in een tas in de zwemzaal. Zodat het volgende Gastteam zich daarna kan omkleden.
 • Het Thuisteam verzamelt zich aan de glijbaanzijde van het doelgroepenbad op 1,5 meter afstand.
 • Het Gastteam verzamelt zich aan de douchezijde van het doelgroepenbad op 1,5 meter afstand.
 • De 1,5 meter regel geldt niet voor kinderen onder de 13 jaar. 
 • Op aangeven van de wedstrijdcoördinator van ZPCM mogen de teams het wedstrijdbad betreden.
 
4.    Maatregelen voor de sporters tijdens de wedstrijden.
Tijdens de feitelijke sportbeoefening is spelcontact toegestaan voor alle leeftijden;
 • Tijdens rustmomenten en time-out (buiten het water), warming-up, voorbespreking en andere activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd om dient de 1,5 meter-norm in acht te worden genomen.
 • Voor de volwassenen (18 jaar en ouder) op de spelersbank wordt de 1,5 meter-norm aangehouden. Voor de spelersbank wordt toegestaan om gebruik te maken van de ruimte achter het speelveld tot maximaal 2 meter. Dit is alleen van toepassing indien de accommodatie geen andere mogelijkheid heeft om de spelersbank te plaatsen volgens de 1,5 meter-norm.
 • Bij de spelersbank staan minimaal 2 emmers beschikbaar (gevuld met chloorwater uit het zwembad) om te gebruiken voor het desinfecteren van de spelersbank.
 • Houd er als sporters rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de sporter meetelt als publiek en de 1,5 meter-norm moet aanhouden, tenzij de sporter direct de locatie verlaat.
 
5.    Trainers en coaches
 • Voor trainers/coaches gelden de 1,5 meter-norm zoals genoemd in de basisregels. Er is geen sprake van ontheffing in het kader van de sportbeoefening. 
 • De zitplaats van de coach bevindt zich op de achterlijn naast het speelveld, met de 1,5 meter-norm t.o.v. de spelersbank.
 • De zitplaatsen van de assistent-coach en teammanager zijn volgens de 1,5 meter-norm t.o.v. elkaar, coach en spelersbank.
 • De coach blijft zitten op het moment dat zijn team in de verdediging is. De coach mag staan op het moment dat zijn/haar team in de aanval gaat. Echter, de scheidsrechter moet eerst buiten het 6 meter gebied zijn aan de kant van deze coach. Bij wisselen van spelers na een doelpunt, bij een Time-out en wisselen van speelhelft is het toegestaan om te staan. Altijd met in achtneming van de 1,5 meter-norm.
 • De beweegruimte bij een time-out is tot de eigen 5 meterlijn. Dit is ter bescherming van de scheidsrechter (begeeft zich op dat moment in het midden van het bad).
 • Tijdens rustmomenten en time-out (buiten het water), warming-up, voorbespreking en andere activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd om dient de 1,5 meter-norm in acht te worden genomen door de begeleiding en sporters.
 • Trainers/coaches en aanvoerders zien erop toe dat hun sporters zich aan de voorschriften houden en zich met respect, tegenover de scheidsrechter en betrokkenen, gedragen.
 
6.    Jurytafel
 • Voor de officials achter de jurytafel gelden de 1,5 meter-norm zoals genoemd in de basisregels. Er is geen sprake van ontheffing in het kader van de sportbeoefening. Dan wel is per officialplaats een afgeschermde situatie gecreëerd (afzetting met plastic wanden).
 • Kleden zich zoveel als mogelijk al thuis om; 
 • De te gebruiken materialen, zoals tablet, wedstrijd klok, 30 seconden, pen, vlaggen worden bij wisseling van officials gedesinfecteerd.
 • De tijdopnemer gaat helemaal rechts van de jurytafel zitten.
 • De secretaris gaat helemaal links van de jurytafel zitten.
 • De 30 seconden opnemer zit op 1,5m. rechts van de tijdopnemer.
 
7.    De wedstrijd
 • Voor wedstrijden waar teams voorgesteld worden aan de toeschouwers vindt het voorstellen van de teams tijdens de warming-up in het water plaats.
 • Bij wisselen van speelhelften moet er rekening gehouden worden met de 1,5 meter-norm. De teams wisselen via het water van kant.
 • De wedstrijdcoördinator van de thuis vereniging zal hierop toezien.
 
8.    Scheidsrechter
 • Routing accommodatie / Aankomst in het zwembad.
 • Schud geen handen! 
 • Meld je aan bij de coördinator van de vereniging voor verdere informatie.
 • Ontvangstprotocol is aangepast om de maatregels te kunnen waarborgen. Instructie wordt door de thuisvereniging doorgegeven.
 • Controle spelerspassen en nagels
 • Controle nagels. Je houdt nooit als scheidsrechter de handen vast van spelers, maar geef je ogen de kost.
 • Controle spelerspassen via eigen mobiel op gepaste afstand
 • Voor de wedstrijd
 • Maak in overleg met wedstrijdcoördinator van de thuisvereniging afspraken over de warming-up (tijd en ruimte).
 • Tijdens de wedstrijd
 • Het vieren van een doelpunt kan alleen plaats vinden door een individu met gepaste (1,5m) afstand, anders niet. De verantwoordelijkheid ligt bij de teams zelf.
 • Het uitvoeren van een wissel vindt plaatst met inachtneming van 1,5 meter-norm. De verantwoordelijkheid ligt bij de teams zelf. 
 • Teamofficials en wisselspelers in en rondom spelersbank.
 • Coach, assistent-coach, teammanager of fysiotherapeut bevinden zich op onderling en met de wisselspelers op 1,5 meter-norm. 
 • Het bewust overtreden van de richtlijnen. Zoals binnen de 1.5m norm in de richting van de scheidsrechters, juryleden wordt gezien als wangedrag (het opzettelijk of door schuld toebrengen van lichamelijk letsel) en zal als zodanig behandeld worden middels een directe rode kaart. 
 • Na de wedstrijd geen handen schudden; houd hierbij de 1,5 meter-norm in acht.
  
9.    Thuis- en gastpubliek
 • De Wedstrijden worden gespeeld zonder Thuis en Gastpubliek! Toeschouwers zijn niet welkom.
 • Wachten kan in de horeca tot 19:00. 
 • Horeca gebruik voor 19:00 voor maximaal 30 personen. 
 • Horeca na 19:00 gesloten. In deze ruimte mogen na 19:00 geen personen verblijven.  

10. Organisatie en procedures Na de wedstrijden
 • Het Gastteam gaat zich als eerste douchen. En houdt daarbij de 1,5m1 in acht.
 • Het Thuisteam gaat zich douchen als het Gastteam zich volledig aan het omkleden is. 
 • Het Gastteam kleed zich om in de wisselcabines.
 • Het Thuisteam kleed zich om in de 2 kleedkamers. In de kleedkamers houdt men 1,5 meter afstand.
 • Men verlaat Laco met mondkapje. (kinderen onder de 13 uitgesloten)
 • Bij betreden van de horeca van Laco houdt men zich aan de richtlijnen die de sportaccommodatie Laco heeft opgesteld. Horeca is na 19:00 gesloten!

 

11. Tot Slot
 •  Zwem- en poloclub Montferland heeft met grote zorg dit protocol opgesteld. We vragen één ieder om zich hieraan te houden en het protocol te respecteren.
 • We hebben maar één doel en dat is het gezond kunnen blijven beoefenen van onze mooie sport waterpolo!