Inloggen


Ingelogd! Je wordt zo doorgestuurd...

Wedstrijdprotocol Covid ZPCM

Wedstrijdprotocol Waterpolo (versie 6. 29-01-2022)

 

       1.    Inleiding

Vanaf 29 januari 2022 mogen er weer thuiswedstrijden worden georganiseerd door Zwem- en poloclub Montferland. Als leidraad is het “Corona wedstrijdprotocol waterpolo en waterbasketbal” van de KNZB gebruikt en overgenomen in dit protocol.

 

Link naar wedstrijdprotocol Waterpolo:

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/waterpolo_waterbasketbal/  

 

Aanvullingen op dit protocol zijn door Zwem- en poloclub montferland vetgedrukt aangegeven. Deze dient door het thuis- en gastteam (met begeleiders), de scheidsrechter, de W-officials en het thuispubliek in acht worden genomen.

  

       2.    Algemeen

Als het coronavirus is geconstateerd bij een sporter, begeleiding uit een waterpoloteam of official, dan blijf je thuis. Als je coronagerelateerde klachten hebt, blijf je thuis. In geval van sporten, waar je traint met anderen en/of speelt in een team en anderen potentieel in gevaar brengt, gelden aanvullende maatregelen: 

Als een sporter corona gerelateerde klachten heeft:

·        blijft hij thuis, maakt hij een testafspraak met de GGD en informeert hij direct zijn trainer. De KNZB wordt in dit stadium nog niet geïnformeerd.

Als een sporter positief wordt getest op het corona virus:

·        In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

·        Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

·        Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

·        Indien in 1 team/selectie 3 sporters positief worden getest op Corona, geldt dat de wedstrijd afgelast moet worden. Na 5 dagen (na laatste contact) volgt een (PCR)test voor het hele team (sporters en alle begeleiding). 

·        We willen niet dat corona onze sport stil legt en moeten in geval van besmettingen dan ook zeer snel kunnen acteren om verspreiding in de club en het waterpolo te voorkomen. Leg dan ook te allen tijde vast wie er in de accommodatie is geweest en welke teams/trainingsgroepen met elkaar in aanraking zijn gekomen.

·        Als u met auto, taxi, personenbusje of touringcar reist, gelden de richtlijnen van het RIVM. In het Openbaar Vervoer geldt de mondkapjesplicht.

·       Zorg dat bezoekende teams/sporters zich van de lokale richtlijnen/protocollen in jouw zwembad op de hoogte kunnen stellen.             3.    Organisatie en procedures voorafgaand aan de wedstrijden

·        Bij binnenkomst zwembad houdt men zich aan de richtlijnen die de sportaccommodatie Laco heeft opgesteld.

·        Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar dat zich door de binnensportlocaties verplaatst. Met uitzondering van het natte gedeelte in het zwembad.

·        Het tonen van het coronatoegangsbewijs is verplicht vanaf 18 jaar.

·        Het Thuisteam kleed zich om in de 2 grote kleedkamers. Na het omkleden neemt men de kleding mee in een tas in de zwemzaal. Zodat het volgende Thuisteam zich daarna kan omkleden. Houdt 1,5 meter afstand.

·        Het Gastteam kleed zich om in de wisselcabines. Na het omkleden neemt men de kleding mee in een tas in de zwemzaal. Zodat het volgende Gastteam zich daarna kan omkleden. Houdt 1,5 meter afstand.

·        Het Thuisteam verzamelt zich aan de glijbaanzijde van het doelgroepenbad. Houdt 1,5 meter afstand.

·        Het Gastteam verzamelt zich aan de douchezijde van het doelgroepenbad. Houdt 1,5 meter afstand.

·        Op aangeven van de wedstrijdcoördinator van ZPCM mogen de teams het wedstrijdbad betreden.

 

             4.    Maatregelen voor de sporters tijdens de wedstrijden.

·        Tijdens de feitelijke sportbeoefening is spelcontact toegestaan voor alle leeftijden.

·        Tijdens rustmomenten, spelersbank en time-out (buiten het water), warming-up, voorbespreking en andere activiteiten buiten de feitelijke wedstrijd is de 1,5 meter een veilige afstand.

·        Het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen vanaf 13 jaar wanneer men zich gaat verplaatsen, behalve in het ‘natte-gedeelte’ van het zwembad. 

 

5.    Trainers en coaches

·        De coach blijft zitten op het moment dat zijn team in de verdediging is. De coach mag staan op het moment dat zijn/haar team in de aanval gaat. Bij wisselen van spelers na een doelpunt, bij een Time-out en wisselen van speelhelft is het toegestaan om te staan. 

·        De beweegruimte bij een time-out is volgens de spelregels.

·        Trainers/coaches en aanvoerders zien erop toe dat hun sporters zich aan de voorschriften houden en zich met respect, tegenover de scheidsrechter en betrokkenen, gedragen.

 

6.    Jurytafel

·        Voor de officials achter de jurytafel geldt de 1,5 meter-norm.  

·        De te gebruiken materialen, zoals tablet, wedstrijd klok, 30 seconden, pen, vlaggen worden bij wisseling van officials gedesinfecteerd.

 

7.    De wedstrijd

·        De wedstrijd wordt volgens de normale spelregels en procedures gespeeld.

 

8.    Thuis- en gastpubliek (Houdt 1,5 meter afstand)

·        De wedstrijden mogen bezocht worden door publiek.

·        Mondkapjes zijn verplicht voor publiek vanaf 13 jaar dat zich door de binnensportlocaties verplaatst.

·        Het tonen van het coronatoegangsbewijs is verplicht vanaf 18 jaar.

·        Het aantal toeschouwers is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers, medewerkers en sporters (tot einde van hun wedstrijd); 

·        Het publiek zit op de banken aan de langszijde van het wedstrijdbad. Zij houden 1,5 m afstand van elkaar.

·        Tevens kan het publiek aan de startblokzijde en niet-startblokzijde plaatsnemen. Zij houden 1,5 m afstand van elkaar.

·        De wedstrijdcoördinator geeft aan wanneer het maximaal aantal van het publiek is bereikt en heeft het recht om het publiek wat niet meer in het zwembad kan zitten de deur te wijzen. Staand publiek wordt niet geaccepteerd.

·        Bij het verlaten van de zitplaats is een mondkapje vanaf 13 jaar tijdens het verplaatsen verplicht. 

 

              9.   Organisatie en procedures Na de wedstrijden (Houdt 1,5 meter afstand)

·        Het Gastteam gaat zich als eerste douchen.

·        Het Thuisteam gaat zich douchen als het Gastteam zich volledig aan het omkleden is.

·        Het Gastteam kleed zich om in de wisselcabines.

·        Het Thuisteam kleed zich om in de 2 kleedkamers.

·        Bij betreden van de horeca van Laco houdt men zich aan de richtlijnen die de sportaccommodatie Laco heeft opgesteld.

 

             10. Tot Slot

·        Zwem- en poloclub Montferland heeft met grote zorg dit protocol opgesteld. We vragen één ieder om zich hieraan te houden en het protocol te respecteren.

·       We hebben maar één doel en dat is het gezond kunnen blijven beoefenen van onze mooie sport waterpolo!